DESKUNDIG OP HET GEBIED VAN HET WMO BREED KANTELEN

Meer dan ooit tevoren staan de gemeenten centraal bij verschillende ontwikkelingen: 

  • Meer verantwoordelijkheden met minder geld, met de argumentatie, dat gedecentraliseerd makkelijker te sturen is op hulpvragers en op hulpaanbieders 
  • Overhevelingen uit de AWBZ naar de Wmo 
  • Decentralisatie jeugdzorg 
  • Wetgeving met betrekking tot werk en inkomen

Gemeenten moeten deze taken op zich nemen en dat willen ze ook graag. Het past bij hun kerntaak: de gemeenschap, de inwoners, de burgers waar nodig bijstaan, zodat zij een zo gelukkig mogelijk leven kunnen leiden. De vraag die overblijft is: kunnen gemeenten dat ook? Daarbij blijkt een gekantelde aanpak essentieel. Even kort wat de Kanteling inhoudt: kantelen van de oude situatie waarbij de vragers beginnen met een aanvraag (‘dit wil ik, antwoord ja of nee’) naar een nieuwe situatie waarbij alles begint met aandacht (een gesprek met) voor wat de vrager is overkomen en welk perspectief hij of zij heeft.


Onze ervaring is dat binnen een gemeente allereerst iedereen de gekanteldevisie moet begrijpen en onderschrijven. Het blijkt telkens weer dat een gezamenlijke bijeenkomst van alle betrokkenen in een gemeente, waarbij de visie goed wordt uitgelegd (bijvoorbeeld door ons) al tot een zaal vol aanhangers van het kantelen in de Wmo leidt. De grote uitdaging zit in het toepassen van die breed gedeelde visie in concreet beleid en daarop gebaseerde organisatorische en inhoudelijke acties. Daar kan een samenwerking met Kantel Wijzer! voor die gemeenten veel betekenen.

Kantel Wijzer! is een collectief van deskundigen op het gebied van gekanteld beleid in de Wmo, aangevoerd door Hein de Graaf en Roul Wessels. Beiden zijn als consulenten in de eerste fase van het VNG project De Kanteling betrokken geweest. Nu iedere gemeente kennis heeft gemaakt met de reikwijdte van het kantelen in de Wmo, is nu de actuele vraag hoe dat in 'mijn' gemeente door te voeren. En natuurlijk kan dat niet los gezien worden van nieuwe taken die aan gemeenten toevertrouwd zullen gaan worden.

Het bestaat uit op velerlei gebied ervaren adviseurs, projectleiders, trainers, operationele managers en uitvoerders. Hun expertise op het gebied van het gemeentelijk beleid, hun ervaring met gemeentelijke besturen en organisaties, met de maatschappelijke sector zorg & welzijn en het maatschappelijk middenveld, hun kennen van de wereld van het wel -  zijn, sociale zekerheid en zorg, maar bovenal hun kennis van het Wmo breed kantelen, maakt het collectief Kantel Wijzer! tot een partner voor die verandertrajecten.   


 

 

  • foto_2
  • foto_1